שאלות ותשובות

סקר אסבסט הוא דו"ח המופק לאחר הגעת סוקר אסבסט לשטח ומפורטים בו פרטים על האתר כגון מיקום האתר, מהותו, תרשים סביבה, האם יש באתר אסבסט ואם יש – אז מה מצבו ומה האפשרויות לפנותו.
הסקר מתבצע ע"י סוקר אסבסט מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה.
הסקר נדרש בטרם שיפוץ, הריסה או בניה בשטח או למבני ציבור ותעשייה.
סקר אסבסט לא תמיד נגמר בדו"ח עצמו. לעיתים נדרשת מעטפת נוספת כגון ליווי קבלן אסבסט או הסכם פינוי למטמנה מורשית

מומלץ לבצע סקר אסבסט עם ליווי מקצה לקצה ולא להיתקע באמצע הפרויקט

המחיר נקבע עפ"י השטח, המיקום והדרישות.
סקר יעיל הנעשה בשטח ע"י סוקר בעל ניסיון וידע חוסך זמן וביורוקרטיה מול הרשויות בשלב התכנון ומהווה אסמכתא מקצועית לאישור אי המצאות אסבסט או לצורך פינוי האסבסט בשלבים מתקדמים
סקר יעיל עשוי לחסוך זמן וכסף בשלבים מהותיים של הפרויקט ולמנוע עיכובים לא רצויים

אסבסט צמנט הוא חומר שעשוי מצמנט (בטון) שמעורבים בו 10% סיבי אסבסט. אם הגג או המוצר שברשותכם קרוב במראה לבטון ייתכן שיש בו אסבסט.
אסבסט צמנט מסוכן רק כשהוא במצב התפוררות וכשהוא שלם הוא לא מהווה סכנה

השימוש באסבסט צמנט בארץ היה נרחב מאוד בבניה הפרטית והציבורית עד שנת 1984 בה הוכחו מחקרים רבים על הסכנות שבשימוש באסבסט.
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

מבנה שנבנה עד סוף שנת 1984 מחויב בסקר אסבסט לפני הריסה או שיפוץ המבנה

אסבסט הינו מינרל טבעי שנעשה בו בעבר שימוש נרחב בתעשיית הבנייה.
אסבסט מהווה אחוז מסוים מחומר בנייה או איטום כדי להוסיף לו יציבות ועמידות.
אסבסט צמנט – סיבי אסבסט שנוספו לתערובת בטון באחוז נמוך יחסית – 8-10%
כאשר אסבסט צמנט נשרף או מתפורר לפירורים קטנים הוא מהווה סכנה ונדרש להתייחס אליו כאסבסט פריך
אסבסט פריך – סיבי אסבסט שנוספו לתערובת איטום באחוז גבוה מ40% וניתן לפוררו בידיים
אין חובה לפנות אסבסט צמנט כאשר הוא במצב שלם ותקין אך כאשר מדובר באסבסט פריך נדרש לפנותו באופן מיידי

דוגמה לסיבי אסבסט בתצלום מיקרוסקופי